درخواست انجام آزمون میلگرد و اتصالات فلزی

Bleave Us ...

 

مشخصات متقاضی و پروژه


Invalid Input
یکی از پارامتر های مقابل را انتخاب کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

 درصورت درخواست آزمایش قطعات فلزی سوالات زیر را پاسخ دهید


توجه: نوع آزمون درخواستی (کشش، خمش، بازخمش و ...) را مشخص کنید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
انطباق با استاندارد را وارد کنید
کنترل ابعادی را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
انطباق با استاندارد را وارد کنید
کنترل ابعادی را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
انطباق با استاندارد را وارد کنید
کنترل ابعادی را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
انطباق با استاندارد را وارد کنید
کنترل ابعادی را وارد کنید
Invalid Input
Invalid Input

موارد را وارد کنید

نمونه برداری توسط چه کسی انجام گردد؟
ازمایشات بیشتر

ایمنی


در صورت نیاز بنویسید

توضیحات تکمیلی


 • • برای انجام آزمون کشش میلگرد، ارسال حداقل 3 عدد نمونه ی 100 سانتی متری از هر قطعه الزامی است.
  • برای انجام آزمون خمش، باز خم و متالورژی میلگرد ارسال حداقل یک عدد 100 سانتی متر از هر قطعه الزامی است.
  • در صورتی که طول نمونه ی میلگرد ارسالی بزرگتر از موارد فوق باشد، نمونه ها برش داده شده و هزینه ی مازاد بر تعرفه اخذ می گردد.
  • در صورتی که طول نمونه ی ارسالی کوچکتر از موارد فوق باشد، نمونه مورد آزمون قرار نخواهد گرفت و مسئولیتی بر عهده ی آزمایشگاه نخواهد بود.
  • در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم صحت موارد فوق خسارت ایجاد شده بر عهده مشتری می¬باشد.
  • نمونه¬ها تا یک هفته پس از انجام آزمون نگهداری می¬گردند. هزینه پست یا پیک جهت برگشت به عهده مشتری می باشد.
  • برای اطلاع از تعرفه ی انجام هر یک از آزمون ها به همراه مدت زمان جوابدهی به لیست L701-01-00 مندرج در وبسایت شرکت مراجعه شود.
  • انجام آزمون، منوط به پرداخت نهایی وجه آزمون می باشد.
  • در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه به زمان جوابدهی افزوده می¬شود.
  • حداقل زمان انجام آزمون های میلگرد و قطعات فلزی حداقل 3 روز کاری می باشد.
  • نتایج آزمون را بعد از انجام آزمون می تونید در سایت WWW.DARISAZMA.COM در قسمت Beton Club مشاهده فرمایید.
شرایط را باید بپذیرید
Invalid Input
تاریخ پذیرش را وارد کنید
تاریخ پذیرش را وارد کنید
No Internet Connection