Image

واتر استاپ هیدروفیلی DS-WH

نسل جدید از واتراستاپ های بتن بر پایه ی فناوری لاستیک ولکانیزه نشده (TPE) بوده و قابلیت افزایش حجم بسیار زیاد (تا حدود 400 درصد) پس از اجرا را دارا می باشد. این پلیمر آب‌دوست در تماس با آب افزایش حجم داده و مقاومت کششی بسیار بالایی را فراهم می‌آورد.

توضیحات

نسل جدید از واتراستاپ های بتن بر پایه ی فناوری لاستیک ولکانیزه نشده (TPE) بوده و قابلیت افزایش حجم بسیار زیاد (تا حدود 400 درصد) پس از اجرا را دارا می باشد. این پلیمر آب‌دوست در تماس با آب افزایش حجم داده و مقاومت کششی بسیار بالایی را فراهم می‌آورد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود