Image

واتر استاپ بنتونیتی DS-WB

غشایی منبسط شونده با شکل پذیری بسیار بالا جهت استفاده در مقاطعی که احتمال وجود درزهای سرد و یا شکاف های ناشی از اجرا وجود دارد، به کار می‌رود.

توضیحات

غشایی منبسط شونده با شکل پذیری بسیار بالا جهت استفاده در مقاطعی که احتمال وجود درزهای سرد و یا شکاف های ناشی از اجرا وجود دارد، به کار می‌رود.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود