واتر استاپ و درزگیر های بتن

انواع واتر استاپ بنتونیتی، هیدروفیلی، PVC

واتر استاپ و درزگیر های بتن

استفاده از آب بند یا واتر استاپ (Waterstop) به‌منظور آب‌بندی درزهای اجرایی و محل‌های قطع بتن (Construction Joint) متداول است. امروزه تمامی کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته از آب‌بندهای هیدروفیلیک یا بنتونیتی برای آب‌بندی درزهای اجرایی استفاده می‌کنند نه نوع P.V.C آن، زیرا محل ثابت‌سازی آب‌بندها در بین آرماتورها می‌باشد و با گذشت چند سال از عمر سازه و بررسی شرایط آرماتورها و بتن مشاهده می‌کنیم آرماتورهای طولی و عرضی که در سمت آبگیر سازه قراردارند به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و لوله‌های موئین ناشی از تبخیر آب بتن، دچار زنگ زدگی شده که در برخی از موارد با انبساط ۶ الی ۱۵ درصدی حجم آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می‌گردد.

واتر استاپ PVC


DS-WP (WS1)

ابر روان کننده بتن بر پایه‌ی پلی کربوکسیلات اتر با خاصیت کاهندگی شدید آب، ایجاد روانی بسیار بالا و حفظ اسلامپ بتن

واتر استاپ بنتونیتی


DS-WB (WS2)
ابر روان کننده بتن بر پایه‌ی پلی کربوکسیلات اتر نرمال با خاصیت کاهندگی آب، ایجاد روانی بسیار بالا و حفظ اسلامپ بتنمشاهده

واتر استاپ هیدروفیلی


DS-WH (WS3)

فوق روان کننده نرمال بر پایه‌ی پلی کربوکسیلات اتر با خاصیت افزایش روانی و کارایی بتن، کاهش آب مصرفی