Image

داریس فایبر پروف DS-Fiber WP

ماده ای الیافی و دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده ی پایه سیمانی و پوزولان به علاوه‌ی الیاف‌ها شیشه‌ای و پلی پروپیلن. این ماده که با رزین مخصوص عرضه می شود قابل استفاده در مخازن ذخیره‌ی مایعات (به دلیل مقاومت کششی بالا) می باشد.

توضیحات

ماده ای الیافی و دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده ی پایه سیمانی و پوزولان به علاوه‌ی الیاف‌ها شیشه‌ای و پلی پروپیلن. این ماده که با رزین مخصوص عرضه می شود قابل استفاده در مخازن ذخیره‌ی مایعات (به دلیل مقاومت کششی بالا) می باشد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود