آب بند کننده بتن

افزودنی آب بند بتن و ژل آب کننده بتن با کیفیت مناسب و تضمین

آب بند کننده بتن

بتن ماده ای است که انبوهی از حفرات را در خود دارد نظیر ریز ترک ها و لوله های مویین. این ناپیوستگی های طبیعی میان اجزای بتن، موجب بروز برخی نواقص در عملکرد سازه های بتنی می شود که از بزرگترین ایرادات بتن معمولی آن است که نفوذپذیری و تخلخل بالایی دارند می توان به نشت آب و سیالات دیگر از میان شکاف و ترکهای موجود در بتن اشاره کرد. نفوذ آب به داخل جسم بتن علاوه بر ایجاد صدمات ظاهری در نمای بتن، سبب خسارت های شدید سازه ای همچون خوردگی آرماتورهای مدفون، یخ زدگی در هوای سرد و گسترش یافتن درزها و شکاف ها و در نتیجه کاهش مقاومت بتن می شود.

داریس ساپلیمنت


DS-SL (W1)
میزان مصرف : 1تا3 درصد وزنی سیمان

اده ای پودری متشکل از سیمان پرتلند، پودر میکروسیلیس، پودر سنگ آهک و مواد هیدروفوبیک قوی

داریس کریستوفوب


DS-CHP (W2)
میزان مصرف : 1تا3 درصد وزن سیمان
محصولی با فناوری مدرن پلیمرهای هیدروفوبیک و نفوذگرهای کریستال شونده در ریز ساختار بتن مشاهده

داریس تایت


DS-MP (W3)
میزان مصرف : 1تا5 درصد وزن سیمان

پودری آب‌بند با پایه‌ی سیمانی و درصدی متاکائولن جهت کاهش فشار آب منفذی در مقاطع غیر حساس

داریس کوتینگ


DS-CSB (W4)
میزان مصرف : 1تا1/2 کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع

وشش غشایی سطحی به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی در بتن‌های نفوذپذیر و یا بتن‌های کرمو

داریس نانو لیکوباند


DS-NLB (W5)
میزان مصرف : 1تا5 درصد وزنی سیمان

ترکیبی مایع به منظور آب‌بندی بتن های در معرض سیالات دائمی همچون مخازن نگهداری آب و مایعات، استخرها، پایه ی پل‌ها و ...

داریس نانو ژل


DS-NSG (W6)
میزان مصرف : 1تا5 درصد وزن سیمان
مایعی با ویسکوزیته ی بالا، خاصیت کریستال شوندگی و روانی مناسب جهت کاهش تنش های تسلیم در بتن

داریس پروف


DS-WP (W7)
میزان مصرف : 2تا3 کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع

ماده ای دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده‌ی پایه سیمانی و پوزولان به همراه مایعی ویسکوز (رزین های خاص) جهت آببندی سطوح

داریس فایبر پروف


DS-Fiber WP (W8)
میزان مصرف : 2تا3 کیلوگرم برای پوشش هر متر مربع

ماده ای الیافی و دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده ی پایه سیمانی و پوزولان به علاوه‌ی الیاف‌ها شیشه‌ای و پلی پروپیلن

انواع آب بندی بتن

به طور کلی میتوان آب بندی را به دو بخش آب بندی درونی (Integral..waterproofing) و آب بندی سطحی (Surface waterproofing) تقسیم بندی نمود.