Image

داریس اکو رپیدژل DS-ECO SGN

محصولی اقتصادی، پر کاربرد و مناسب برای آب‌بندی سازه‌های بتنی و محافظت در برابر نفوذ یون‌های مخرب به داخل جسم بتن. این محصول خاصیت تسریع گیرش و افزایش مقاومت در سنین اولیه را داراست.

توضیحات

ترکیبی از پوزولان صنعتی فعال و آمورف میکروسیلیس، فوق روان کننده‌ی کندگیر و مواد آبگریز می‌باشد که برای مصارف آب بندی و اصلاح بتن های با نفوذپذیری بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
-

-

دانلود