انواع گروت ها

گروت های ریزدانه و درشت دانه و ویژه

گروت

گروت از آب، سیمان، ماسه و افزودنی‌های مخصوصی تشکیل شده‌است. برای پُر کردن فضاهای خالی و ترک‌های بزرگ، و برای جلوگیری از لایه‌لایه شدن یا خرد شدن از گروت‌ریزی استفاده می‌شود.

گروت‌ها از نظر ظاهری به شکل پودر می‌باشند که پس از اختلاط با آب، به صورت ملات سیال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

گروت ها انواع مختلفی دارند از قبیل ریزدانه و درشت دانه که گروت داریس پر مصرف‌ ترین نوع گروت می‌باشد.

گروت ریزدانه


DS-GF (GR1)
میزان مصرف : 2200 کیلوگرم به ازای هر متر مربع

ترکیب ویژه ای از ریزدانه های سیلیسی، میکروذرات فعال، پلیمرهای کاهنده‌ی آب و سیمان

گروت درشت دانه


DS-GC (GR2)
میزان مصرف : 2200 کیلوگرم به ازای هر متر مربع
محصولی پر مقاومت با بافتی خشن و چگالی وزنی بالا جهت مصارف در حجم زیاد و تأمین پیوستگی مناسب میان بتن و فولادمشاهده

گروت منبسط شونده


DS-GE (GR3)
میزان مصرف : 2200 کیلوگرم به ازای هر متر مربع

گروت پایه سیمانی پر مقاومت با ترکیبی از مواد منبسط شونده

گروت ویژه


DS-GS (GR4)
میزان مصرف : 2200 کیلوگرم به ازای هر متر مربع

گروت پایه سیمانی با مقاومت فشاری بسیار بالا (بیش از 80 مگاپاسکال) و انبساط کافی جهت کنترل جمع شدگی ملات