Image

الیاف پلی پروپیلن DS-FPP

الیاف پلیمری با مقاومت کششی بسیار بالا و مقاوم در شرایط قلیایی و خورنده که باعث افزایش شکل پذیری، افزایش مقاومت سایشی و ضربه می‌گردد. درصد جذب آب این الیاف تقریباً صفر می‌باشد.

توضیحات

الیاف پلیمری با مقاومت کششی بسیار بالا و مقاوم در شرایط قلیایی و خورنده که باعث افزایش شکل پذیری، افزایش مقاومت سایشی و ضربه می‌گردد. درصد جذب آب این الیاف تقریباً صفر می‌باشد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود