الیاف بتن

الیاف شیشه ای و فولادی و پلیمیری برای تقویت بتن

الیاف بتن

استفاده کردن از الیاف بتن در کنار آرماتور می‌توان خصوصیات مهندسی بتن را تا حد قابل توجهی بهبود داد. با توجه به مقاومت پایین بتن در برابر ضربه و خاصیت شکنندگی آن از الیاف بتن به منظور بهبود ویژگی‌های مصالح ساختمانی قدیمی استفاده شده است.

الیاف پل پروپیلن


DS-FS (F1)
میزان مصرف : مقدار دقیق نسبت به طرح متغیر است

مقدار دقیق نسبت به طرح متغیر است

الیاف شیشه ای


DS-FG (F2)
میزان مصرف : مقدار دقیق نسبت به طرح متغیر است
الیاف شیشه ای با استحکام و سختی نسبتاً زیاد و بدون جذب آبمشاهده

الیاف فولادی


DS-FPP (F3)
میزان مصرف : مقدار دقیق نسبت به طرح متغیر است

الیاف فولادی با قابلیت پخش‌شدگی بالا