Image

ترمیم‌کننده درشت دانه DS-RC

جهت ترمیم خرابی‌های با عمق زیاد، مرمت لایه‌های از دست‌رفته و سطوحی که حساسیت کازماتیک پایینی دارند، می توان با اطمینان از ملات ترمیم کننده درشت دانه با مقاومت فشاری بالا استفاده نمود. این محصول بر پایه‌ی سیمان، مواد پوزولانی و سایر افزودنی‌ها تولید می‌گردد.

توضیحات

جهت ترمیم خرابی‌های با عمق زیاد، مرمت لایه‌های از دست‌رفته و سطوحی که حساسیت کازماتیک پایینی دارند، می توان با اطمینان از ملات ترمیم کننده درشت دانه با مقاومت فشاری بالا استفاده نمود. این محصول بر پایه‌ی سیمان، مواد پوزولانی و سایر افزودنی‌ها تولید می‌گردد.
-

-

دانلود

No Internet Connection