ترمیم کننده های بتن

ترمیم کننده بتن، ملات آماده، رفع ترک و کرمو شدن

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی بتن پودری است بر پایه سیمان، سیلیس دانه بندی شده و محتوی مواد افزودنی خاصی است ، به راحتی با آب ترکیب شده و خمیری با کاربردی آسان بدست می آید که قدرت چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح بتنی و مصالح معدنی دارد و انقباض خشک شدن آن بسیار ناچیز بوده.

ترمیم کننده ریزدانه


DS-RF (R1)
میزان مصرف : 1تا3 کیلوگرم برای هر متر مربع

محصولی پودری با قابلیت چسبندگی بسیار بالا و مقاومت فشاری کنترل شده جهت ترمیم

ترمیم کننده درشت دانه


DS-RC (R2)
میزان مصرف : 1تا3 کیلوگرم برای هر متر مربع
جهت ترمیم خرابی‌های با عمق زیاد، مرمت لایه‌های از دست‌رفته و سطوحی که حساسیت کازماتیک پایینی دارند

ترمیم کننده ویژه


DS-RS (R3)
میزان مصرف : 1تا3 کیلوگرم برای هر متر مربع

ترمیم‌کننده‌ی با مقاومت سایشی و کششی بسیار بالا بر پایه ی تکنولوژی کوپلیمرهای سنتتیکی و میکرو ذرات فعال معدنی

ترمیم کننده الیافی


DS-RFF(R4)
میزان مصرف :میزان مصرف : 1تا3 کیلوگرم برای هر متر مربعن

ماده‌ای پودری با مدول خمشی و کششی بالا که موجب مقاومت فوق العاده در برابر ترک خوردگی گشته و سطوح آسیب دیده