Image

سخت کننده رنگی سطح بتن DS-HC

سخت کننده‌ی پودری با مقاومت سایشی بالا و تسریع روند گیرش مخلوط با تمرکز بر اهداف معماری و منطبق با رنگ مخصوص مورد درخواست پروژه.

توضیحات

سخت کننده‌ی پودری با مقاومت سایشی بالا و تسریع روند گیرش مخلوط با تمرکز بر اهداف معماری و منطبق با رنگ مخصوص مورد درخواست پروژه.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود