کف سازی بتن و ملات

سخت کننده های سطحی و رنگی ، ملات خود تراز شونده

کف سازی بتن و ملات

به جهت مقاوم سازی و اصلاح خواص سطحی بتن از مواد سخت شونده استفاده می شود که انواع سخت کننده های رنگی را هم شامل می شود که موجب افزایش مقاومت سایشی و دوام بتن می گردد.

برای تراز کردن سطح افقی از ملات هایی با کارایی بالا و مقاومت و دوام بالا استفاده می گردد، نوعی از ملات ها خود تراز شونده ها هستند که به آسانی سبب مسطح شدن سطح می سوند.

سخت کننده سطحی بتن


DS-HS (H1)
میزان مصرف : 3تا6 کیلوگرم برای هر متر مربع

جهت مقاوم سازی و اصلاح خواص سایشی سطح بتن با ترکیبی از الیاف پر مقاومت پلی پروپیلن، سنگدانه‌های پرمقاومت

سخت کننده رنگی سطحی بتن


DS-HC (H2)
میزان مصرف : 3تا6 کیلوگرم برای هر متر مربع
سخت کننده‌ی پودری با مقاومت سایشی بالا و تسریع روند گیرش مخلوطمشاهده

ملات خود تراز شونده


DS-S (H3)
میزان مصرف : 2تا2/5 کیلوگرم برای هر متر مربع به ضخامت یک میلیمتر

ملاتی تک جزئی با قابلیت گرانروی مناسب جهت پخش شدگی بر رویسطوح افقی و تراز نمودن کف در محیط‌های داخلی