ضدیخ بتن و تسریع کننده

ضد یخ بتن برای جلوگیری از یخ زدگی بتن در سرما

ضدیخ بتن و زودگیر کننده ها

بر اساس آیین نامه ی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، بتن ریزی در هوای سرد ممنوع است. اما غالباً در مناطق سردسیر یا شرایطی که برودت هوا زیاد باشد، به علت ایجاد تأخیر در برنامهی زمان بندی پروژههای عمرانی، هدر رفتن نیروی انسانی، محدودیتهای اجرایی و خسارات مالی، کارفرمایان و پیمانکاران گاهی مجبور به بتن ریزی در این شرایط می باشند. از این رو، استفاده از ضد یخ بتن اجتناب ناپذیر می باشد. ضد یخ بتن ماده ای است مایع با ویسکوزیته ای نزدیک به آب و غالباً بدون رنگ می باشد.

مکانیزم ضدیخ بتن

این ماده در حین فرآیند اختلاط به بتن اضافه شده و با ذرات سیمان واکنش می دهد. واکنش آبگیری سیمان (هیدراسیون) در دمای کمتر از 5 درجه ی سانتی گراد به تأخیر افتاده و غالباً متوقف می شود. ضد یخ بتن با تسریع روند هیدراسیون موجب افزایش دمای بتن گشته و عملاً گیرش اولیه بتن را سرعت می بخشد. همچنین ضدیخ بتن با افزایش غلظت محلول، موجب کاهش نقطه انجماد آب گردیده و از این طریق نیز به یخ نزدن بتن کمک می نماید.

تاثیر ضدیخ ها بر فولاد

ضد یخ فاقد کلراید


DS-AFC (A1)
میزان مصرف : 1تا5 درصد وزنی سیمان

ضد یخ فاقد کلراید و بر پایه‌ی نیترات سبب کاهش نقطه ی انجماد آب می گردد

ضد یخ ویژه فاقد کلراید


DS-AFS (A2)
میزان مصرف : 1تا5 درصد وزن سیمان
ضد یخ قوی فاقد کلراید و بر پایه‌ نیترات ضمن کاهش نقطه‌ انجماد آب و جلوگیری از یخ زدگی در هوای سردمشاهده

زودگیرکننده مایع


DS-LA (A3)
میزان مصرف : 1تا4 درصد وزن سیمان

ضد یخ قوی فاقد کلراید و بر پایه‌ی نیترات علاوه بر کاهش نقطه‌ی انجماد آب (تا منفی 15 درجه) و جلوگیری از یخ زدگی در هوای سرد

زودگیرکننده پودری ویژه شات کریت


DS-PA (A4)
میزان مصرف : 1تا4 درصد وزن سیمان

محصولی بر پایه ی پودر میکروسیلیکا، ابر روان ساز دیرگیر، مواد آبگریز سطحی

آنی‌گیر بتن و ملات


DS-QS (A5)
میزان مصرف: 5کیلوگرم به ازای هر متر مربع به ضخامت 5 میلیمتر

ژل سیلیکاتی خنثی متشکل از پوزولان صنعتی میکروسیلیس، موادهیدروفوبیک، ابر روان کننده و قوام دهنده‌

مزیت ضدیخ و زودگیر بتن

 • امکان بتن ریزی در فصل سرد و شرایط برودت هوا
 • گیرش اولیه ی بتن در مدت زمان کوتاه
 • افزایش درجه ی هیدراسیون و افزایش گرمازایی بتن
 • افزایش مقاومت اولیه ی بتن
 • جلوگیری از خوردگی آرماتورهای مدفون در سازه
 • افزایش دوام بتن در برابر سیکل ذوب و یخبندان
 • فاقد یون مخرب کلر

کاربرد زودگیر و ضدیخ بتن

 • امکان بتن ریزی در هوای سرد
 • امکان ساخت ملات های ترمیمی در شرایط هوایی سرد و یخبندان
 • کاهش تمهیدات پر هزینه جهت پیش گرمایش قالب ها
 • امکان باز کردن قالب ها زودتر از موعد مقرر

زودگیر بتن یا تسریع کنده گیرش

زودگیر کننده بتن یا تند گیر کننده یا زودگیر بتن به موادی گفته می شود که موجب افزایش سرعت گیرش بتن می گردد که  دارای انواع گوناگونی می باشند.
شتاب‌دهنده‌ بتن با تندکردن روند آبگيري سيمان موجب کاهش زمان گيرش (زودگيري)، افزايش آهنگ کسب مقاومت (زودسخت‌شدن) ، يا هر دو مي‌شوند. برخي از افزودني‌ها با افزايش چسبندگي خمير، عملکردي مشابه شتاب‌دهنده‌ها دارند.
نياز به سرعت بخشيدن روند کسب مقاومت، به ويژه براي بتن‌ريزي در هواي سرد، و کاهش زمان گيرش بتن موجب پيدايش و گسترش افزودني‌هاي شتاب‌دهنده بتن شده است.