مدارک و مستندات

مدارک و مستندات داریس آزما

آزمایشگاه بتن پایه یک داریس آزما

داریس آزما آزمایشگاه بتن پایه یک بتن از نظام مهندسی ساختمان استان تهران می باشد و مورد تایید شهرداری تهران

پایه یک نظام مهندسی ساختمان
پایه یک نظام مهندسی ساختمانپایه یک آزمایشگاه بتن از نظام مهندسی
پایه یک نظام مهندسی ساختمان
پایه یک نظام مهندسی ساختمانپایه یک آزمایشگاه بتن از نظام مهندسی
تاییدیه از وزارت راه مسکن و شهرسازی مشاهده مدرک

مجوز آموزشگاهی داریس آزما

داریس آزما مرکز تخصصی آموزش تکنولوژی بتن و ساختمان با مجوز سازمان فنی و حرفه ای و مجتمع فنی تهران

آموزشگاه فنی و حرفه ای داریس آزما
آموزشگاه فنی و حرفه ای داریس آزمامجوز آموزشگاهی فنی و حرفه ای
آموزشگاه فنی و حرفه ای داریس آزما
آموزشگاه فنی و حرفه ای داریس آزمامجوز آموزشگاهی فنی و حرفه ای
تاییدیه از سازمان فنی و حرفه ای کشور مشاهده مدرک

نمایندگی مجتمع فنی تهران
نمایندگی مجتمع فنی تهرانتنها نمایندگی تخصصی بتن
نمایندگی مجتمع فنی تهران
نمایندگی مجتمع فنی تهرانتنها نمایندگی تخصصی بتن
ارائه مدرک دو زبانه با تاییدیه وزارت علوم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری مشاهده مدرک

استاندارد ها و مجوز های داریس آزما

داریس آزما تولید کننده افزودنی های بتن دارای نشان استاندارد ملی می باشد.

نشان ملی ثبترسانه ثبت شده در ساماندهی
نشان ملی ثبترسانه ثبت شده در ساماندهی

logo-samandehi


استاندارد چسب کاشی
استاندارد چسب کاشیدارای نشان استنادارد ملی محصول
استاندارد چسب کاشی
استاندارد چسب کاشیدارای نشان استنادارد ملی محصول
تاییدیه از سازمان استاندارد ملی ایران به شماره 6690758018 مشاهده مدرک

استاندارد روان کننده بتن
استاندارد روان کننده بتندارای نشان استنادارد ملی محصول
استاندارد روان کننده بتن
استاندارد روان کننده بتندارای نشان استنادارد ملی محصول
تاییدیه از سازمان استاندارد ملی ایران به شماره 6690998018 مشاهده مدرک

اینمادنماد تجارت الکترونیکی
اینمادنماد تجارت الکترونیکی


پروانه فروش مواد شیمیایی
پروانه فروش مواد شیمیاییپروانه کسب فروش افرودنی بتن
پروانه فروش مواد شیمیایی
پروانه فروش مواد شیمیاییپروانه کسب فروش افرودنی بتن
دارای پروانه کسب از هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مشاهده مدرک

گواهی نامه فنی محصول
گواهی نامه فنی محصولتاییدیه از مرکز تحقیقات وزرات راه، مسکن و شهرسازی
گواهی نامه فنی محصول
گواهی نامه فنی محصولتاییدیه از مرکز تحقیقات وزرات راه، مسکن و شهرسازی
گواهی نامه فنی از وزرات راه، مسکن و شهرسازی مشاهده مدرک

توصیه نامه ها و رضایت نامه ها

داریس آزما همواره تلاش کرده تا رضایت کارفرمایان حاصل کند

رضایت نامه شرکت آتی ساز
رضایت نامه شرکت آتی سازرضایت نامه
رضایت نامه شرکت آتی ساز
رضایت نامه شرکت آتی سازرضایت نامه
شرکت آتی ساز

رضایت نامه بتن پتاسارگاد
رضایت نامه بتن پتاسارگادرضایت نامه
رضایت نامه بتن پتاسارگاد
رضایت نامه بتن پتاسارگادرضایت نامه
بتن پاسارگاد

رضایت نامه شرکت منسان
رضایت نامه شرکت منسانرضایت نامه
رضایت نامه شرکت منسان
رضایت نامه شرکت منسانرضایت نامه
شرکت منسان

No Internet Connection