تماس با ما

راه ارتباطی جهت سفارش افزودنی بتن و خدمات فنی داریس آزما

اطلاعات تماس داریس آزما

داریس آزما و داریس شیمی

دفتر مرکزی و آزمایشگاه :ابتدای مطهری، خیابان منصور، پلاک 83، واحد -1
02188713253
02188720446

info@darisazma.com